Från mall till CAD, DXF-DWG

Vi scannar in era mjuka eller hårda mallar i vår bredformatsscanner som klarar bredder upp till 1370mm (54″). Ingen mall har ännu vart för stor för oss, 1370mm x 6800mm är idag den största vi gjort.

Hur går det till då?

Innan scanningen påbörjas fäster vi kalibreringsetiketter på 50mm i X och Y led. I första scanningen scannar vi ett originalexemplar i gråskala som vi sparar och arkiverar i TIFF-format. Andra scanningen sker i svartvitt för att kunna använda ett filter som tar bort oönskade prickar och andra inneslutningar som finns i råmaterialet från mallen.

När scanningen är klar skapar vi sedan ett nytt lager och konverterar befintlig mallprofil/kontur till en Polyline. Efter finjusteringen är färdig sparar vi den i DXF-format, men även andra format om så önskas.

För att se att DXF-filen vi skapat är felfri, körs den i en virtuell CNC-maskin med lämpliga verktyg.

Ladda ner vår mall guide.

  • Vi förstör aldrig kundens original.
  • Era kunder behöver enbart göra mallen på mjuk papp, exempelvis vanlig skyddspapp.
  • Lättare hantering, mjuka pappersmallar skickas enkelt i en tub.
  • Får enormt hög profiltolerans, jämfört med andra metoder på marknaden, ytter/inner profil, exakt centrumpunkt av cirkeln, hålbild.
  • Ni sparar dyrbar maskintid.
  • Gör det ni är bäst på.
  • Be era kunder skicka sina mallar till oss direkt.
  • Ni får färdig DXF via e-mail.