Integritetspolicy

Den här hemsidan, mätservice.se tillhandahålls av Diamond Service AB (orgnr 556098-0186). 

För Diamond Service AB är personlig integritet viktigt. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personlig data vi samlar och varför

Diamond Service ABs hantering av personuppgifter följer dataskyddsförordningen som bygger på EU-reglerna för dataskydd, förkortat GDPR. Om du är kund hos Diamond Service AB kan vi ha följande information om dig i vårt affärssystem och CRM:

  • Namn
  • Telefon
  • Mailadress

Informationen lagras i vårt affärssystem för att kunna producera och leverera samt skicka faktura. Informationen raderas automatiskt efter 3 år av inaktivitet. Utöver den informationen finns eventuella noteringar i vårat CRM som vi behöver göra för att kunna så smidigt som möjligt hantera framtida beställningar. Vissa mail sparas också. Dessa mail lagras för att vi lätt ska hitta information om tidigare order.

Cookiepolicy

För att ge dig av en sån bra upplevelse av vår hemsida använder vi, Diamond Service AB, cookies. De cookies vi använder är till för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. Verktyget vi använder för att mäta statistik är Google Analytics. Våra cookies raderas automatiskt efter en månad. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss på info(at)diamond-service.se om du har några frågor gällande denna policy.